top of page
AEnB2UpksCyg6U0LVaif9lUwPnFjZv_cN8mnNz5T_1ZwRx_2YnlrzHwqQGZJm_xkbzdbkNwpT356Sp9svyJGHdmTzf
connect-316638__340.jpg

גישור בירושלים

מחפשים מגשר בירושלים?
מגשר גירושין עם המלצות רבות?
רוצים לשים את הילדים במרכז?


ראשית, חשוב להבין שבמסגרת גישור גירושין בירושלים קיימים כל ההיבטים הקיימים בכל הליך גישור שהוא: ניטרליות של המגשר, וולונטריות של המשתתפים בגישור, סודיות וחיסיון. מגשר גירושין בירושלים מחויב לפעול ע"פ כל כללי האתיקה הנהוגים בתחום.

בגישור גירושין ישנו "אתגר כפול"
בקונפליקטים "רגילים" המנוהלים בהליך גישור, הצדדים יכולים להיפרד זה מזה לשלום לאחר שהושגו הסכמות. אלא שבמסגרת הליך של גישור גירושין, בנוסף על תהליך ההיפרדות, דנים למעשה בכל היבטי החיים ביום שלאחר הגירושין. במידה ובני הזוג המתגרשים הם גם הורים, הם לא נפרדים זה מזה, אלא משנים את אופי הקשר ביניהם. לכן, המרכיב העיקרי של גישור גירושין, לעומת כל גישור אחר, הוא בניית התקשורת בין בני הזוג.

הילדים במרכז
גישור גירושין בירושלים שם את הילדים במרכז. בשונה מהליכי גישור אחרים, בהליך זה אנו מקדישים חלק גדול מהשיח לגורם שנעדר מהחדר: הילדים. הצרכים הייחודיים של ילדיכם יעמדו במידה רבה במרכז השיח, יחד עם הרצונות והצרכים שלכם עצמכם.

שלבי גישור גירושין בירושלים:
שיחת היכרות -
פגישה שבה נכיר ונאפיין יחד את הצרכים שלכם. אספר לכם על התהליך ועל הכלים בהם אנו משתמשים במהלך הדרך. שיחת ההיכרות עוזרת מאד לעשות סדר סביב כל המידע השגוי הקיים סביב תחום הגירושין ולייצר בהירות עבורכם.
הסכם פתיחת הליך גישור
הסכם קצר בינינו שבו אנחנו מגדירים את מאפייני ההתקשרות: חסיון, סודיות, שכר טרחה ועוד.
פגישות משותפות ואישיות
בתחילתו של הליך גישור בירושלים אנחנו מגדירים יחד מטרות משותפות ומטרות אישיות. במהלך הפגישות אנחנו נוגעים כמובן בכל ההיבטים הכלכליים, הרגשיים, החברתיים, הרפואיים והחינוכיים של ילדיכם ושלכם. בשלב הזה, יש לכם את הליווי המלא והאישי שלי לכל אורך הדרך. במידת הצורך תוכלו להיעזר באנשי מקצוע נוספים כגון: אקטואר, שמאי או הדרכת הורים.
גיבוש הסכם גירושין -
מגשר גירושין בירושלים מנסח את כל ההסכמות שגובשו לאורך התהליך בהסכם מפורט ומקיף. הסכם זה יהיה מותאם בדיוק לצרכים שלכם, ולחיי הילדים שלכם.
אישור הסכם הגירושין
בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני, כדי שיקבל תוקף של פסק דין.

יתרונות של בחירת מגשר בירושלים עבור תושבי העיר והאזור:
עבור תושבי ירושלים והסביבה, בחירה של מגשר בירושלים הינה פרקטית והגיונית למדי. שירותיו של מגשר בירושלים כוללים בין השאר:

  • פגישות נינוחות באחת מהקליניקות הנעימות והמרכזיות שלי

  • ניצול מקסימלי של הזמן שמאפשר להתרכז בתהליך עצמו

  • גמישות בקביעת פגישות הגישור

  • גישור בירושלים עם זמינות מירבית
     

איך מתחילים גישור בירושלים?
 

bottom of page