top of page
AEnB2UpksCyg6U0LVaif9lUwPnFjZv_cN8mnNz5T_1ZwRx_2YnlrzHwqQGZJm_xkbzdbkNwpT356Sp9svyJGHdmTzf
connect-316638__340.jpg

גישור משפחתי

מהו גישור משפחתי?
גישור לענייני משפחה הוא תהליך ליישוב סכסוכים בהסכמה בתוך מערכת משפחתית. החיים בתוך משפחה מזמנים לעיתים קרובות גם מחלוקות:

  • מחלוקות בין אחים/אחיות

  • מחלוקות בין הורים וילדים

  • מחלוקות בנושא העסק המשפחתי

  • מחלוקות על ירושה

  • מחלוקות בין בני זוג

  • ועוד


הנושאים הנפוצים בהם נדרש גישור
טווח הנושאים המגיעים לגישור משפחתי הוא רחב ומגוון: סוגיות רכוש, ירושות, צוואות, אפוטרופסות, טיפול בבן משפחה בעל צרכים מיוחדים, טיפול בהורים קשישים, פרידה וגירושין ולעיתים אפילו נתק בין בני משפחה. כל סכסוך במסגרת של משפחה מייצר אדוות השפעה נרחבות, הוא משפיע ונוגע בחייהם של בני משפחה רבים, ובכמה משפחות גרעיניות בו זמנית.

היחסים במשפחה חשובים יותר מאשר חוקים
כיוון שבמשפחה מערכות היחסים שלנו הן מתמשכות, חשוב לנו מאד לא רק לפתור את המחלוקות אלא גם לשמר ולבנות את מערכות היחסים בתוך המשפחה. פעמים רבות אנשים נוטים לחשוב כי פתרון המחלוקת יגיע באמצעות לשון החוק, אלא שאין חוקים שמגדירים את מערכות היחסים במשפחה. כדי לעבוד על מערכות היחסים, צריך להגיע להידברות על מחלוקות. גישור לענייני משפחה מספק כלים לגשר על פערים ולהגיע להבנות והסכמות.

כיצד פועלת מגשרת משפחתית?
גישור משפחתי כולל מפגשים נפרדים ומשותפים, במהלכם המגשר נחשף לכל הנושאים העומדים במוקד המחלוקת. המגשר עוזר לצדדים לשתף פעולה ולגבש הסכמות שיהיו מקובלות על כולם. בהליך של גישור לענייני משפחה יש מקום לכל צד להשמיע את כל אשר על ליבו וההליך כולו הוא חסוי ודיסקרטי. כיוון שכל משפחה היא שונה, אין כאן נוסחה קבועה לתהליך ובנוסף לעיתים נדרש גם זמן להפנמה ועיכול של התהליכים שעוברים בני המשפחה במהלך הגישור.

איך נבחר מגשרת משפחתית?
תפקידה של מגשרת משפחתית הוא מורכב ודורש שילוב של מיומנויות ותכונות אופי. נוסף ליכולות המקצועיות של המגשר נדרשות גם יכולות בינאישיות גבוהות, אמינות, דיסקרטיות, מיומנות גבוהה של תקשורת, הקשבה, הכלה ויצירתיות. מגשר משפחתי חייב להיות מודע להיבטים הרגשיים של סכסוכים במשפחה כיוון שלעיתים לכל מילה שנאמרת בחדר הגישור יש מטען רגשי כבר שנובע גם ממורכבות היחסים במשפחה וגם מכך שהיחסים הללו הם בעלי משקל גבוה והשלכות על בריאותם הנפשית של חברי המשפחה. לסכסוך או נתק במשפחה יש מחיר נפשי כבד.


איך מתחילים גישור משפחתי?

bottom of page